top of page

Tukimateriaaleja asiakastyötä tekeville ammattilaisille ja läheisille

Kohtaatko asiakastyössä ongelmapelaajia tai heidän läheisiään? Haluatko ottaa rahapelaamisen puheeksi sinulle tärkeän ihmisen kanssa? Tältä sivulta löydät materiaaleja avuksi.


THL:n julkaisemat maksuttomat aineistot

Löydät suorat linkit, josta voit ladata, lähettää edelleen tai tulostaa oppaan.


THL:n julkaisemat painetut aineistot

Painetut versiot tukiaineistosta ovat maksullisia ja niitä voi tilata THL:n verkkokaupasta.

Peluurin esitteet

Yksityishenkilö, työntekijä, asiakas tai muu asiasta kiinnostunut:

Tilaa Peluurista maksutta yksittäiskappaleita esitteistä:

 • Peluurin esite (suomi, ruotsi, englanti)

 • Peluurin yhteystieto-kortti (suomi+ruotsi, englanti)

 • Helsingin Peliklinikan esite

 • Tuki- ja hoitopalveluita tarjoavat tahot voivat tilata esitteitä toimitiloihinsa asiakkaille jaettavaksi myös yksittäiskappaleita suurempia määriä.

Rahapelaaminen puheeksi -opas

Rahapelaamisen puheeksiotto voi ehkäistä vakavan rahapeliongelman kehittymisen – sote-ammattilaisille tarkoitettu opas on uudistettu. Lataa tästä.


Uusi! Rahapeliongelman kohtaaminen sosiaalityössä

Tämä tukiaineisto on tarkoitettu sosiaalityöntekijöille sekä kaikille sosiaalialan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään ihmisiä, joille rahapelaaminen on ongelma.


Pelin merkit

Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville. Tämän tukiaineiston tavoitteena on lisätä eri ammattialojen työntekijöiden sekä vapaaehtoistoimijoiden tietoutta ja ymmärrystä rahapeliongelmasta ja helpottaa ongelmapelaamisen tunnistamista. Lataa tästä.


Työelämä pelissä

Tietoa rahapelihaittojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä työyhteisössä. Tämä tukiaineisto on työväline rahapelihaittojen ehkäisemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen työyhteisössä. Se on tarkoitettu työpaikoille esimerkiksi työsuojelun, luottamusmiesten, henkilöstöhallinnon, esimiesten sekä johtajien käyttöön. Lataa tästä.


Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi

Rahapelihaitat koskettavat myös henkilöitä, joiden on ikääntymisen, heikon kielitaidon tai vammaisuuden vuoksi vaikea lukea yleiskielistä tekstiä. Tässä oppaassa käsitellään rahapelihaittoja selkosuomeksi. Julkaisu on ilmestynyt myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Lataa painamalla tästä.

Muita välineitä, joita voit hyödyntää asiakkan kanssa työskentelyssä.


Kokemuksia peliongelmasta -menetelmäkortit

Kohtaatko työssäsi ongelmallisesti pelaavia? Ohjaatko pelaajien ryhmiä? Ota avuksesi Kokemuksia peliongelmista -kortit! Tieto- ja tukipiste Tiltissä kerättiin korttipakkaan rahapeliongelmansa selvittäneiden vertaistukijoiden henkilökohtaisia kokemuksia. Kortteja voidaan käyttää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä.

 • Kysy lisää tiltti(at)sininauha.fi tai

 • Tulosta itse. Pääset materiaaliin tästä.

Läheisten kokemuksia peliongelmista -kortit

Kohtaatko peliongelmaisia ja heidän läheisiään? Ohjaatko läheisten ryhmiä? Ota avuksesi uusi työväline: Läheisten kokemuksia peliongelmista -kortit!

Tieto- ja tukipiste Tiltissä kerättiin korttipakkaan pelaajien läheisten henkilökohtaisia kokemuksia rahapeliongelmien seurauksista sekä ratkaisuista, joilla läheiset ovat parantaneet hyvinvointiaan. Kortteja voidaan käyttää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä.

 • Kysy lisää: tiltti(at)sininauha.fi tai

 • Tulosta itse. Katso ohjeet ja materiaali Tiltin sivuilta

Raipe - sähköinen rahapelipäiväkirja

 • Suosittele asiakkaallesi ottamaan rahapelipäiväkirja käyttöön ja jakamaan pelaamistaan/pelaamattomuuttaan koskevia tilastoja, testituloksia ja muistiinpanoja kanssasi.

 • Voitte käydä merkintöjä läpi yhdessä ja hyödyntää päiväkirjaa asiakkaan muutosprosessin seuraamisessa.

 • Jos olet rekisteröitynyt palveluun, asiakas voi lähettää tilastoja helposti suoraan sähköpostiisi tai jakaa lukuoikeuksia päiväkirjansa eri osiin. Lataa tästä.

Suhteet pelissä

Tietoa ja tukea rahapelaamisesta huolestuneille läheisille. Tämä tukiaineisto on tarkoitettu läheisille, jotka kokevat huolta pelaajasta tai pelaamisen aiheuttamia haittoja ja ongelmia omassa elämässään. Katso tästä.


Nuoret pelissä

Tietoa kasvattajille lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta. Tämä tukiaineisto käsittelee lasten ja nuorten digitaalista pelaamista ja rahapelaamista, pelihaittoja sekä niihin liittyviä kasvatuskysymyksiä. Se on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä aihetta pohtiville vanhemmille ja muille läheisille. Aineiston voi tutustua tästä.


Läheiset ja rahapeliongelma

Tietoa ja välineitä läheisten kanssa työskentelyyn. Tämä tukiaineisto on tarkoitettu läheistyötä tekeville tueksi läheisten kanssa työskentelyyn. Tämä aineisto sisältää läheisiä työssään kohtaaville ammattilaisille tietoa ja välineitä läheisen tilanteen selvittämiseen ja hänen auttamiseensa. Katso tästä.


Artikkelin lähde: Peluuri.fi


Comments


bottom of page